When Sally meets Harry

Sinds 25 jaar werk ik als executive coach voor grote en middelgrote ondernemingen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit trainingen voor groepen en individuele coachingstrajecten voor managers, directeuren en CEO’s. 

In de meeste gevallen komt een HR-directie, afdelingsmanager of directie met een specifiek vraagstuk. Benoem vraagstukken: Voor het vraagstuk ontwikkel ik een plan met duidelijke doelstellingen. Vervolgens is het belangrijk dat er commitment wordt uitgesproken voor het plan en het te volgen traject. 

Individuele coaching
Een coachingstraject start met een oriënterend gesprek en wordt veelal gevolgd door een gesprek met de leidinggevende erbij. Tijdens deze gesprekken verkennen we of er voldoende klik en commitment is. 

Interventies zijn er bovendien op gericht dat je zelf eigenaarschap neemt over je ontwikkeling. 

Methode: systemisch coachen
Tijdens de sessies komen professionele en persoonlijke thema’s aan de orde. Als systeemcoach richt ik mij daarbij op patronen en belemmeringen. Verder werk ik oplossingsgericht naar de gewenste situatie toe. Mijn kennis van karakterstructuren en persoonlijke drijfveren (MBTI), ondersteunt het proces.

Toegevoegde waarde
Ter ondersteuning van de processen, breng ik naast kennis en ervaring, mezelf in als ‘instrument’. Mijn ervaren (fysiek), voelen (emotie), bedenken (ratio) en weten (intuïtie) dragen wezenlijk bij aan de trainingen en gesprekken.  

Met systemisch coachen kom je snel tot de kern

nathalie paulussen spreker executive coach
nathalie paulussen spreker executive coach

Deze website gebruikt cookies