Teamcoaching

Probleem gestuurd
De behoefte aan teamcoaching ontstaat vaak op het moment dat er een probleem is. De samenwerking loopt stroef, resultaten blijven uit, er is een conflict, het team levert niet voldoende toegevoegde waarde, de ontwikkeling van de teamleden staat stil, de teamleider functioneert niet. In dat geval is het zaak om in de bovenstroom – wat manifesteert zich in het hier en nu – te onderzoeken wat er aan de hand is en vervolgens de onderstroom – welke gevoelens en overtuigingen leven bij de teamleden – bloot te leggen. Het zijn fricties in de onderstroom, die problemen veroorzaken, maar teams hopen de ontstane problemen in de bovenstroom op te lossen. Meestal zonder blijvend succes. Het is de energie in de onderstroom van het systeem die bepaalt of een team vastdraait of tot ongekende hoogte weet te stijgen.

Ontwikkel gestuurd
Werken in een team is voor veel mensen belangrijk. Een team is naast het gezin een systeem, waarin je je thuis voelt, een betekenisvolle rol vervult naar anderen toe en waarin je een bijdrage levert aan een gezamenlijk doel. Teamleden herkennen en erkennen elkaar in hun talenten en dagen elkaar uit om het aanwezige potentieel vol in te zetten. Een goed functionerend team is een veilige haven waarin een constante stroom van dialoog en feedback plaatsvindt.  

Succesfactoren:
Om dit te creëren en te waarborgen in de toekomst is een aantal factoren van belang:

Gorgio Morandi

teamcoaching nathalie paulussen

Een team is een relatief kleine eenheid van individuen in een organisatie met een gezamenlijk ervaren taak en een gezamenlijk ervaren leiderschap (Piet Weisfelt).

nathalie paulussen spreker executive coach

Deze website gebruikt cookies