Nathalie Paulussen

Mijn missie
Ik wil mensen aanmoedigen zich meer met het leven én met de kracht van liefde te verbinden en hoop hiermee bij te dragen aan een cultuurvernieuwing in die richting. 

Hoe
Ik bereik mensen via diverse vormen van coaching,
lezingen en publicaties. Het centrale thema in al mijn uitingen is het herstel van evenwicht, zodat mensen eigenaarschap en bezieling terugvinden in hun leven. Enerzijds door het openen van een grotere ruimte, waarin mensen de uitdagingen van het leven kunnen onderzoeken en anderzijds leren te vertrouwen op het mysterie van de liefde.

Diepgaande interesse in mensen
Geboren en getogen in het bourgondische Maastricht, heb ik van jongs af aan een diepgaande en intrinsieke interesse in mensen. Ik vind het boeiend om te zien op welke manier mensen zich hebben ontwikkeld tot de persoon die ze nu zijn. Dat is de drijfveer voor mijn werk. Als coach, spreker, schrijver én als mens.

Wat raakt mij? 
Belangrijke bronnen van inspiratie voor mijzelf zijn de natuur en kunst. Maar ook literatuur, muziek en film kunnen mij tot in het diepst van mijn ziel raken. Daarnaast kan een theoretische uiteenzetting over een onderwerp dat mij aanspreekt, me helemaal in vervoering brengen. 

Verhalen als metafoor
Zo lang als ik me kan herinneren, heb ik mij laten meevoeren door verhalen. Uren luisterde ik op LP naar de avonturen van Heidi, Remi of Oosterse en Westerse sprookjes. Op de middelbare school begon ik mythen en sagen te lezen en las ik alles wat langs kwam aan literatuur bij de verschillende talen. Verhalen zijn uiteindelijk een belangrijke basis geworden voor mijn werk met mensen. De metaforische werking van een verhaal opent namelijk een grotere ruimte, een derde ruimte, waarin mensen de kans krijgen om vanuit een ander gezichtspunt te kijken naar waar ze tegenaan lopen en de werkelijkheid met andere ogen kunnen bekijken.

Het mysterie van de liefde 
De liefde ervaar ik als een ware ontdekkingstocht. We zien ons allemaal gesteld voor liefdesuitdagingen; in relaties, in vriendschappen en in familieverband. Maar liefdes- uitdagingen spelen ook in de dimensies van organisaties en samenleving. En – iets wat mij echt kan ontroeren – in relatie tot jezelf en tot het hogere, het universele.
Probeer dat maar eens te vangen in woorden. Ik leef het liever voor.

 

nathalie paulussen spreker executive coach

Deze website gebruikt cookies