Leiderschapsontwikkeling

Een nieuw speelveld
Om nu en in de toekomst succesvol te ondernemen, is het van belang om een nieuw speelveld te creëren. Mensen werken steeds meer met elkaar in plaats van voor elkaar. Het besef dat ieders inbreng ertoe doet, groeit. Niet alleen het management vertegenwoordigt de organisatie: iedere medewerker gelooft in het hogere doel – the purpose – en voelt zich verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Gelijkwaardigheid en wederkerigheid
Dit nieuwe speelveld vormt een vruchtbare bodem voor talentontwikkeling: een lerend netwerk van mensen en teams die elkaar beter willen laten functioneren. Deze principes reiken verder dan de grenzen van de eigen organisatie. Relaties met opdrachtgevers en andere stakeholders veranderen van vraag- en aanbod gestuurd in samen toewerken naar een gemeenschappelijk doel. Vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Leiderschap
Leiderschap staat ten dienste van het hogere doel. De persoonlijke missie van een leider sluit aan op de missie van de organisatie: hierin ligt je intrinsieke motivatie om te doen wat nodig is. Als leider handel je vanuit vertrouwen en draag je het organisatie-ideaal uit:

'Je gaat voor in het onderscheiden van wat wel en wat niet, ook als het ongemakkelijk of niet voor de hand liggend is. Dat vraagt moed en bewustzijn'

Van onbewust naar bewust
Zelfkennis en zelfontwikkeling zijn cruciale factoren voor jouw succes als leider. Je denkt al snel jezelf goed te kennen, maar in de praktijk kan dat nog wel eens tegenvallen.

Welk beeld heb je van jezelf?
Wat je kent is het beeld van jezelf dat je in de loop van het leven hebt opgebouwd, maar dat komt niet per se overeen met hoe mensen jou percipiëren. Jouw handelen komt maar ten dele voort uit de eigenschappen die je jezelf toedicht.

Reflecteren op eigen handelen
Van grotere invloed zijn onbewuste patronen en dynamieken die een belangrijk deel van je persoonlijkheid bepalen. Anderen volgen je op basis van factoren als uniciteit, sensitiviteit, empathisch vermogen en de moed om naast krachtig ook kwetsbaar te durven zijn (Harvardstudie: why should anyone be lead by you). Als waarachtig leider, authentiek en reëel, streef je er continu naar om jouw onbewuste processen bewust te maken door te reflecteren op je eigen handelen, door actief naar feedback te vragen en door je eigen grenzen continu te onderzoeken en te verleggen.

Relationele intelligentie
Lange tijd was hiërarchische verhouding leidend voor de manier waarop we met elkaar communiceerden, maar dit principe blijkt steeds minder houdbaar. Iedere speler in de context van een organisatie levert een unieke bijdrage en draagt daarin verantwoordelijkheid. Als leider weet je dat standpunten naast elkaar bestaan en zoek je samen – in een constante dialoog – naar onderliggende waarden. De kwaliteit van jouw relaties zijn van grote invloed op de kwaliteit van jouw werk en mogelijkheden om te slagen. Deze komt tot uiting in je vermogen om je te verbinden met anderen, de mate waarin je vertrouwen wekt en hoe je conflicten aangaat of juist vermijdt.

Maatwerk
Leiderschap en organisatieontwikkeling is maatwerk. Als je hierover een keer van gedachte wilt wisselen, voor jezelf als leider en/of vanuit het perspectief van de organisatie, dan ga ik daar graag over in gesprek. In de afgelopen jaren heb ik vormgegeven aan leiderschapsontwikkeling bij o.a. EN HR Solutions, Ernst & Young, Hermans & Schuttevaer Notarissen en Royal Boskalis.k

Mark Rothko, number 10 (1950)

nathalie paulussen spreker executive coach

Deze website gebruikt cookies